วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อมี 2 วิธี

1.สั่งซื้อ-ชำระเงิน ผ่านเจ้าหน้าที่

2.สั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านระบบตะกร้า

ขั้นตอนการชำระเงิน

แบบที่ 1

  • รับชำระเงินสดหลังติดตั้งเสร็จหน้างาน (ลูกค้าสามารถชำระเงินกับช่างที่หน้างานได้เลย)
  • โอนเงินเข้าบัญชี ทางช่างจะออกใบเสร็จรับเงินของทางร้าน เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมระบุการรับประกันงานติดตั้งให้กับลูกค้า
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3%

สำหรับลูกค้าโอนเงิน สามารถชำระผ่านบัญชีนี้เท่านั้น